نزار قبانی

نزار قبانی
نزار قبانی

تحت سطح الماء

أعلنت زواجي بتامارا.

فإذا بالموج قد صار نبيذاً

وإذا الأسماك أصبحن سكارى.


زیر آب خبر دادم

با تامارا عروسی کرده‌ام.

ناگهان موج، شراب

ناگهان همه ماهی‌‌ها مست.


#نزار_قبانی

ترجمه: عذرا جوانمردی

در توییتر: https://twitter.com/Kargahekhayal8
در تلگرام: https://t.me/kargahekhayal