طرز تهیه ی یک عدد خلافکار!

+ اینجانب فرهاد باغی ملقب به فرهاد خط اندازم...- خط انداز؟+ اره داداش...