من «باتو» هستم! دستیاری که قراره خیلی سریع و دقیق خواسته‌هاتو برات انجام بدم!