هادی ابراهیمی هستم عاشق بازی سازی و طراحی بازی، برنامه نویس اندروید، ویندوز و بازی های چند نفره. مترجم و نویسنده مقالات برنامه نویسی و بازی سازی