من فقط یک برنامه نویس ساده هستم که دوست دارم چیزی که بلدم رو به دیگران هم یاد بدم.