تیم حقوقی گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان و شرکت‌های زیرمجموعه