قانون من بدنم مرا پیش می برد

ما میتوانیم اختیار خود را بدست بگیریم شاید باورش سخت باشد اما بیشترمان اختیار آزاد فکر کردن و رها شدن از تفکرات گذشته را نداریم آیا به این موضوع فکر کرده اید بیایید تمام حافظه خود را فرمت کنیم تا بتوانیم قالبش را دوباره بریزیم این بار قالبی ورزشی و اسپرت مانند خودروهای اسپرت مان کفشهایمان و لباسهایمان بیایید مد روز باشیم امروزه در تمام دنیا حقیقت اینکه ورزش یک تفریح نیست ثابت شده زیرا که ورزش یک لازمه زندگی است همان گونه که ذکر شد برای پاک کردن ذهن و آزادی آن باید یک جریان قوی از ذهنمان بگذرد تا جریانات قبلی که ضعیف ترند را پاک کند حالا میتوانیم کاملا در اختیار تفکرات جدید باشیم بیایید قوانین خود را بسازید یکی از قوانینی که رکن اصلی افراد امروزی است ورزش است بدون ورزش حتی نفس کشیدن نیز سخت می شود کسانی که فکر می کنند زمانی برای ورزش کردن ندارند، دیر یا زود مجبور می شن زمانی برای بیماری پیدا کنندو تمام سرمایه و دارایی را که در سلامتی بدست آورده اند در بیماری هزینه کنند پس چرا این سلامتی را که داریم نگهداری نکنیم ادامه دارد ...