مدیر محصول. وبلاگ من: آکادمی محصول productcollege.ir در صورت تمایل برای برگزاری دوره و مشاوره مدیریت محصول و اسکرام به [email protected] ایمیل بزنید :)