دیدن فیلم، خواندن کتاب، گوش‌دادن به پادکست و نوشتن را دوست دارم. اما نوشتن را از همه بیشتر! • صفحه‌ی اینستاگرام من: matinn_amr •