چطور "ربات کاربران" و "ترندهای مصنوعی" را تشخیص دهیم؟

چطور "ربات کاربران" و "ترندهای مصنوعی" را تشخیص دهیم؟
اینجا خیلی ساده علت جنگ‌های رسانه‌ای، مخصوصاً اونایی که بر بستر سوشال...