یک 20 تا 30 ساله‌ی کنجکاو، هم اکنون در نیمه راهیم...