پاشو برو منت‌کشی!

جامعۀ این روزهای ما خیلی درهم‌برهم شده و حتی روابط افراد با یکدیگر تحت تأثیر خیلی القائات نادرست رسانه‌ها به ویژه ماهواره قرار گرفته.جدایی و طلاق‌ها شدت بسیاری پیدا کرده و این در حالی است که قدیم این‌گونه نبود و سازش، اصل و پایۀ همۀ زندگی‌ها بود.

قهر زن و شوهر در اسلام
قهر زن و شوهر در اسلام

خیلی از دختران جامعه بد نیست به مادران خودشان نگاهی بکنند که چگونه با شوهر خود سازش می‌کردند. به اسم مدرن شدن و تحصیلات و پیشرفت، خیلی چیزها را از زن ایرانی و دختران سرزمین پارس گرفتند و هنوز نمی‌دانیم از کجا خورده‌ایم! اسلام را دین مهجور و تازی‌ها معرفی کردند، اما هنوز خیلی‌ها نمی‌دانند که پیامبر اکرم(ص) حتی عرب هم نبوده است!!

خیلی اوقات این خانم‌ها و زنان هستند که بهتر است سراغ همسران خود بروند و منت‌کشی کنند: پاشو برو منت‌کشی! چه عیبی دارد؟خدا در آیه 96 سوره مومنون می‌فرماید: «بدی را به بهترین شیوه دفع کن و پاسخ بدی را به نیکی بده». ‌بنابراین واضح است که این توصیه به‌خصوص درباره مشکلات میان زن و شوهر مهم‌تر و پررنگ‌تر است. پس وقتی زن یا مردی از همسرش خطایی دید یا با او دچار اختلاف شد، باید به‌جای جار و جنجال و مشاجره با او‌، با مهربانی و خوش‌رفتاری برخورد کند تا نه‌تنها صلح و دوستی در خانواده حاکم باشد بلکه راه خطا و آزار بعدی هم بسته شود. از سوی دیگر خدا در آیه 19 سوره مبارکه نساء شیوه برخورد صحیح با زنان را به مردان آموزش داده و فرموده: «با زنان به‌طور شایسته رفتار کنید». یعنی مرد در برابر همسرش نه‌تنها راه دعوا و مشاجره در پیش نگیرد بلکه با او با مهربانی و مدارا رفتار کند و اگر قهری هم اتفاق افتاد سعی کند با ملایمت دل او را به‌دست آورد و وی را با خودش همراه کند.

شهید بزرگوار احمدرضا‌ حاج‌رحیمی
شهید بزرگوار احمدرضا‌ حاج‌رحیمی

در احوال شهید بزرگوار احمدرضا‌ حاج‌رحیمی آمده: خواهر ایشان تازه عروس بود و به خاطر مشاجره‌ای به قهر آمده بود خانۀ پدر. تا آن شب، کسی عصبانیت احمدرضا را ندیده بود: دلیلی ندارد وقتی ازدواج کردی، بدون شوهرت به خانۀ پدر بیایی؛ آن هم به خاطر مسائل بی‌اهمیت! خواهرش همان شب به خانه رفت و با شوهرش آشتی کرد.

حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند :هر زنی که شوهرش را با زبان اذیت کند از او هیچ توبه و فدیه و حسنه ای قبول نمی شود تا این که شوهر از حق او راضی شود ، اگرچه روزها روزه بدارد و شب ها را در عبادت باشد بنده ها آزاد کند و اسب های نیکو در راه خدا برای جهاد بدهد پس او اول کسی ست که وارد آتش می شود و همچنین است مردی که نسبت به زنش ظالم و ناسازگار باشد.

مطلب مرتبط: با این شهید دردودل کنید.