چرا «ویرگول» می‌تواند یک استارتاپ رسانه‌ای خوب باشد؟

چرا «ویرگول» می‌تواند یک استارتاپ رسانه‌ای خوب باشد؟
به تازگی با «ویرگول» آشنا شدم. در واقع همین امروز.دقیقا نمی‌دانم چیست...