کارشناس سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت توسعه کارآفرینی بهمن / Investment Associate @ BahmanCapital


تفاوت ارزشگذاری pre-money و post-money، ساده و کاربردی

تفاوت ارزشگذاری pre-money و post-money، ساده و کاربردی
مقدمهبعضی چیزها هست که باید یادگرفت چون ندونستنش میتونه مشکلات بدی برا...

استارتاپ از نگاه یک کارآفرین سریالی در دانشگاه استنفورد

استارتاپ از نگاه یک کارآفرین سریالی در دانشگاه استنفورد
مدتی پیش این متن رو ترجمه کرده بودم و در وبلاگ برنامه تجاری سازی شریف...

سه مدل قرارداد برای سرمایه گذاری خطرپذیر

سه مدل قرارداد برای سرمایه گذاری خطرپذیر
مقدمهدر پست قبلی، خودم رو معرفی کردم و راجع به یکی از بندهای قراردادها...

موضوع اعطای سهام (Vesting) در قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر

موضوع اعطای سهام (Vesting) در قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر
موضوع اعطای سهام در قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر