فعال حوضه کسب و کار و استارتاپ، علاقه مند به حوضه مالی و حقوقی استارتاپ