عاشق نوآوری و فناوری٬ دیروز یک دانشجو و کارمند در شهرک علمی و تحقیقاتی٬ امروز مدیر شتابدهنده اکسل اصفهان٬ فردا را نمیدونم!


پیمان کاظمی هنوز پستی در ویرگول ننوشته. بعد از انتشار اولین پست، آن را در اینجا نمایش می‌دهیم.