ما در تیم پازل‌یار علاوه بر طراحی اپلیکیشن‌های مختلف برای افراد اوتیستیک سعی داریم از حقوق آن‌ها حمایت کنیم. www.puzzleyar.com