دوست دارم از چیزهایی که لذت می‌برم و از تجربیاتم بنویسم البته سعی می‌کنم که تنبلی نکنم و بنویسم.