یک برنامه‌نویس پایتون که عاشق گنو/لینوکس، مطالعه و موسیقی هستش.


چرا من دوست دارم نرم‌افزار‌هامو به صورت متن باز منتشر کنم؟!

چرا من دوست دارم نرم‌افزار‌هامو به صورت متن باز منتشر کنم؟!
اول اینکه در این مقاله قرار نیست من کسی رو مجبور کنم که حتما برنامه‌ها...