1001 جمله قصاری که قبل از مرگ حتماً باید بخوانید-4

جملات کوتاه قرص‌های روانگردانی هستند که جنون کافی را برای رسیدن به افکار تازه و خلاقانه ایجاد می‌کنند.

من شیفتۀ جملات کوتاهم. رولان بارت زمانی گفته بود:

متنی که راجع به لذت است، تنها می‌تواند کوتاه باشد.

هر روز 5 جملۀ نغز و الهام‌بخش را صورت اختصاصی توی ویرگول بخوانید:


16

می‌گویند سفر ذهن را وسعت می‌بخشد، اما باید ذهنی هم در کلۀ شما باشد!

-گ. ک. چسترسون

17

«خودتان را بشناسید؟» اگر من خودم را می‌شناختم، پا به فرار می‌گذاشتم!

-گوته

18

عشق با همۀ دلنشینی، شیوۀ اظهارش دلنشین‌تر است.

-لاروشفوکو

19

عمیقاً درک کنید: زمان حال تنها چیزی است که دارید.

-اکهارت تول

20

شما فقط یک‌بار می‌توانید زندگی کنید؛
ولی اگر این کار را درست انجام دهید، همین یک‌بار هم کافی است.

-جوای لویس

جملات قبلی را در لینک‌های زیر بخوانید:

1001 جمله قصاری که قبل از مرگ حتماً باید بخوانید-1

1001 جمله قصاری که قبل از مرگ حتماً باید بخوانید-2

1001 جمله قصاری که قبل از مرگ حتماً باید بخوانید-3