ویرگول
ورودثبت نام
شهرزاد قصه‌گو
شهرزاد قصه‌گو
خواندن ۱ دقیقه·۴ سال پیش

شب سی و ششم" یا "Last Seen"

عکس تزیینی است. این پست هم تزیینی است.

می خواستم این هفته روزه ی سکوت بگیرم. دو روز به دور از تکنولوژی. تلفن. اینستاگرام و همه چیز. برای اینکه آماده ی روزی مثل امروز باشم که ناگهان، که اگر ارتباطم با فضای مجازی قطع شد،نترسم. موبایلم زمین خورده و من وحشت کرده ام که نتوانم عکس ها، یادداشتها و شماره تلفن هایم را برگردانم. می دانم هزار و یک راه هست. اما وحشت کردم.

ای آدمیزاد، ای ایگو، ای ادای بی پایان! ای موجود ننری که فکر می کنی افسار همه چیز باید در دستان خودت باشد، حتی دوری گزیدن و خلوت نشینی ات! بس کن! این اداها را زمین بگذار، اول برای خودت، بعد دیگران!

این هم روزه ی سکوت اجباری. مگر همین را نمی خواستی. بفرما! لذتش را ببر. بی تلفن، بی ارتباط، بی حواس پرستی!


شهرزاد قصه گوهزار و یک شبسکوتتکنولوژیایگو
من شهرزاد هستم. قصه گفتن را خوب بلدم. فیلم می‌سازم، عکس می‌گیرم و هزار و یک شب روایت می‌کنم. در حاشیه کوه الوند، همدان، محله‌ی جوادیه بزرگ شدم. الان ساکن شهری کوهستانی در قلب غرب وحشی هستم.
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید