آدم تو قرنطینه ستاره میشه!!

آدم تو قرنطینه ستاره میشه!!
سلام بعد از سال‌ها دوباره می‌خوام بنویسم. فکر کنم اگه قرنطینه نمی‌شدیم...