دومین تکنیک پاسخ به سوالات مصاحبه


هدف نهایی
هدف نهایی

در مطلب «چطور مصاحبه شغلی موفق‌تری داشته باشم؟» دو مدل از پاسخگویی به سوالات مصاحبه را معرفی کردم؛ یکی مدل STAR که همانجا توضیح داده شد، و دیگری مدل SHARE که در این مطلب معرفی می‌شود.

نوعی از سوالات که از سمت مصاحبه‌کننده‌ها مطرح می‌شوند مطابق با مصاحبه رفتاری است که با طرح وضعیت یا مشکل فرضی، یا حتی نمونه‌ای از تجربیات خودتان که از صحبت‌ها و براساس مهارت‌های عنوان شده‌تان در رزومه انتخاب می‌شوند، پاسخ‌ها و روش حل مسئله توسط شما را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

یکی از روش‌های رایج برای پاسخ دادن به این سبک سوالات که حول تجربیات مرتبط با شغل افراد مطرح می‌شوند، مدل SHARE است. مدل SHARE شبیه به مدل STAR عمل می‌کند و در آن کاندیداهای مصاحبه‌ برای موثر نشان دادن ویژگی‌ها و مهارت‌های خاص‌شان، تجربیات و دستاوردهایی که در گذشته داشته‌اند را به اشتراک می‌گذارند.

مدل SHARE هم از مخفف پنچ کلمه ساخته شده‌است؛ Situation (وضعیت)، Hinderances (موانع)، Action (اقدام)، Results (نتایج)، و Evaluate (ارزیابی) است.

وضعیت (S): مشخص کردن یک وضعیت یا موقعیت خاص

موانع (H): معرفی چالش‌ها، محدودیت‌ها و مانع‌هایی که با آن مواجه بوده‌اید

اقدام (A): شرح اقداماتی که برای حل موانع انجام داده‌اید

نتایج (R): توضیح دستاوردهای مثبت و نتایجی که با توجه به اقدامات به دست آورده‌اید

ارزیابی (E): برای مصاحبه‌کننده ارزیابی کنید که چه تجربیاتی به دست آورده‌اید و چگونه می‌توانید به شرکت یا پروژه‌ای که برای آن مصاحبه می‌شوید منطبق با این تجربیات کمک کنید.

آنچه که باید مهم باشد این است: یکی از این مدل‌ها را انتخاب کنید، با آن آشنا شوید و داستان‌ خودتان را برای هر تجربه‌ای که داشته‌اید در جلسه مصاحبه به اشتراک بگذارید.