برای یادگیری زبانت هدف بگذار!

اولین قدم برای یادگیری سریع‌تر زبان هدف‌گذاری است! این که ذهن بداند قرار است به چه نطقه‌ای برسیم و چه انتظاری از خودمان داریم، ذهن خودآگاه و ناخودآگاه ما را به سمت استفاده بیشتر از زمان برای رسیدن به آن هدف سوق می‌دهد.

یادگیری زبان ریزه‌کاری بدردبخور (nuts and bolts) زیادی دارد. اگر هدف بگذاریم تکلیف‌مان با خودمان روشن است و تمرکزمان روی موضوعی که می‌خواهیم کار کنیم بیشتر و به همین نسبت نگرانی‌ها کمتر! تجربه هم نشان داده کسانی که هدف میگذارند، به احتمال بیشتری به آن می‌رسند! حالا چند نکته کاربردی برای هدف‌گذاری بهتر:

1- روی نتایج ملموس و مشخص متمرکز شوید! روی این متمرکز شوید که چه می‌خواهید یاد بگیرید نه این که چقدر زمان برایش کنار گذاشته‌اید. مثلا، «این هفته می‌خواهم 30 کلمه انگلیسی در مورد کارهای بانکی یاد بگیرم.»

2- اهداف کوتاه مدت بگذارید! سفرهای بزرگ با اولین قدم شروع می‌شوند! برای رسیدن به آن چیزی که در سر می‌پرورانید، روی یادگیری‌های منظم هر روزه متمرکز شوید! اگر بتوانیم آن هدف بزرگ را به لقمه‌های کوچکتر خرد کنیم، مثلا اهداف ماهانه و هفتگی عالی می‌شود.

3- اهدافت را بنویس و یک جای توی چشم بچسبان! فکر کنم با نوشتن به آنها متعهد می‌شویم! اگر آن‌ها را یک جای تو چشم یا لب دست مثل کمد لباس یا در اتاق بچسبانیم هر روز مرورشان می‌کنیم! و خواسته یا ناخواسته کاری برای‌شان می‌کنیم!
4- و نهایتا این که، اهداف وقتی بهتر کار می‌کنند که در حد و اندازه ما باشند! اگر روحیه خوبی داری، پس اهداف بلندپروازانه‌تر بهتر جواب می‌دهد. اگر خجالتی و تازه‌کاری، شاید اهداف سبک‌تر و رسیدن به آن‌ها اعتماد بنفس بیشتری به تو بدهد. در هر حال، باهوش هدف بگذار تا حس و نتیجه بهتری بگیری!

عکس را جایی در ولز گرفتم. دوستش دارم اینجا گذاشتمش وگرنه فکر نکنم زیاد با متن جور باشد!
عکس را جایی در ولز گرفتم. دوستش دارم اینجا گذاشتمش وگرنه فکر نکنم زیاد با متن جور باشد!


هدف‌گذاری مرحله بعد از ساختن چشم‌انداز برای یادگیری زبان است. :)
این مطالب هم می‌تونه به زبانتون کمک کنه: