فریلنسری که فریلنسر نباشد،فریلنسر نیست

فریلنسری که فریلنسر نباشد،فریلنسر نیست
خوب میشه گفت افراد هم سن و سال من کلمه فریلنسر براشون نا آشنا نیست. چو...