انگیزه پزشکان از همکاری با استارتاپ‌ها چیست؟

انگیزه پزشکان از همکاری با استارتاپ‌ها چیست؟
پزشکان در بسیاری از موارد در نقش بنیان‌گذار، مشاور یا یکی از مدیران با...