مطالب مرتبط با

کارآفرینی

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۱۳

کار‌آفرینی و دانشگاه کارآفرین. بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی کارآفرینی در دانشگاه

کار‌آفرینی و دانشگاه کارآفرین. بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی کارآفرینی در دانشگاه
همان‌طور که می‌دانیم هر مهندس فارغ‌التحصیل از دانشگاه، سه راه برای ورو...