کارما: دروغی برای آرام‌کردن ترسوها

کارما: دروغی برای آرام‌کردن ترسوها
حتماً شبانه‌روز در دنیای مجازی موجودات ملوسی را می‌بینید که سردر حساب‌...