یکنفر اینجا رَحِمش درحال متلاشی شدن است

یکنفر اینجا رَحِمش درحال متلاشی شدن است
درد در استخوان‌های تنم شولا پیچ و درهم می‌چرخید.بخشی از درد در دل و رو...