بیاید لااقل بهشون احترام بذاریم!

یه زمونی بود که مردم قدر آدمای خوب و خوبی هاشون رو میدونستند و براشون...