حیف،پدرم باید رئیس سازمان پدافند غیرعامل می شد!

حیف،پدرم باید رئیس سازمان پدافند غیرعامل می شد!
بدونن من اینجا بُز نگه می دارم،میان همه شون رو می برن.