دیجیتال مارکتر کیست؟ یک تعریف متفاوت!

بر خلاف بعضی از مطالب که تعریف کاملا آکادمیک از دیجیتال مارکتر دارند....