ویرگول
ورودثبت نام

تربیت فرزند

شروع نوشتن
پست‌ها: ۳۱۰.نویسندگان: ۱۲۴
جدیدترین‌ها
Mohammad_noori·
۳ روز پیش

نقش‌های جنسیتی

فمینیسم، یکی از نظریات مطرح‌شده برای تبیین جنسیتیکی از مهم‌ترین مسائلی که در جوامعی مثل ایران که شکاف سنت/مدرنیته در آنها بیداد می‌کند و عل…
نقش‌های جنسیتی
فرهنگخواندن ۹ دقیقه
۲
۰