علامت تشخیص بیماری اوتیسم ؛ حرکت چشم نوزاد

علامت تشخیص بیماری اوتیسم ؛  حرکت چشم نوزاد
تحقیقات نشان داده است که خیره نگاه کردن کودک ممکن است نشانه ی بیماری ا...