ویرگول
ورودثبت نام

خار پاشنه

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۱.نویسندگان: ۱۰
جدیدترین‌ها
بهار نارنج·
۴ روز پیش

خار پاشنه چیست/ راه درمان خار پاشنه

خار پاشنه از جمله بیماری هایی است که با استراحت تشدید می یابد و با فعالیت روزانه بهبود می یابد
خار پاشنه چیست/ راه درمان خار پاشنه
سلامتخواندن ۲ دقیقه
۰
۰