ویرگول
ورودثبت نام

سقراط

شروع نوشتن
پست‌ها: ۵۸.نویسندگان: ۴۱
جدیدترین‌ها
ساحل مرتضوی·
۳ ماه پیش

109. هیپیاس بزرگ و هیپیاس کوچک

زیبایی و دروغ
109. هیپیاس بزرگ و هیپیاس کوچک
خواندن ۱ دقیقه
۳
۰