شاید هنوز نه! (قسمت سوم)

شاید هنوز نه! (قسمت سوم)
یه عهد و پیمان قدیمی بین خودم و ویرگول