ویرگول
ورودثبت نام

مایکت

شروع نوشتن
پست‌ها: ۵۷.نویسندگان: ۳۴
جدیدترین‌ها
احسان سلطانیدرگروه دلتا [∆]·
۱۸ روز پیش

دلیل حذف اپلیکیشن خرداد از مایکت

اپلیکیشن خرداد از مایکت حذف شد! | بررسی دلیل حذف خرداد
دلیل حذف اپلیکیشن خرداد از مایکت
خواندن ۵ دقیقه
۱
۰