ویرگول
ورودثبت نام

مدل شایستگی

شروع نوشتن
پست‌ها: ۳.نویسندگان: ۲
جدیدترین‌ها
حسین طالقانی·
۲ سال پیش

فهرست شایستگی‌های شغلی

۲۱ شایستگی که افراد با عملکرد عالی در کار را متمایز می‌کند
فهرست شایستگی‌های شغلی
شغل و کارخواندن ۵ دقیقه
۷
۰