کاوه آفاق؛ نماد صعود تدریجی

کاوه آفاق؛ نماد صعود تدریجی
کافه آفاق خواننده جوان ایرانی، کسی است که در جامعه سنگ‌سر ایران و گاها...