مطالب مرتبط با

کتاب

تعداد کل نوشته‌ها: ۴۶۰

دنیای آزاردهنده سایکوپت‌های اطراف ما

دنیای آزاردهنده سایکوپت‌های اطراف ما
سایکوپتها ۲ تا ۴ درصد جمعیت آدمهای اطراف ما را تشکیل میدند. یعنی در هر...