مطالب مرتبط با

کتاب

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۴

بشتابید عکس سلفی با کتابگردی!

فردا روز کتابگردی است. روزی که باز هم به دعوت چهره‌های دولتی مردم باید...

پادکستیدن های صدرا

دیروز فایلی به دست من رسید از پادکست صدرا که بیش از یک سال پیش برای او...

طراحی جلد کتابهای سینمایی: از بیضایی تا کوبریک، از حاتمی تا فردوسی!

طراحی جلد کتابهای سینمایی: از بیضایی تا کوبریک، از حاتمی تا فردوسی!
این کتابا رو نشر رسم به مدیریت آقای مهدی صادقی در اواخر سال ۱۳۹۳ و اوا...