مطالب مرتبط با

کتاب

تعداد کل نوشته‌ها: ۳۹۷

کمال نه! کامل گرایی که مطمئنم شما هم درگیرش میشی!

کمال نه! کامل گرایی که مطمئنم شما هم درگیرش میشی!
یادمه دومین کتابم رو میخواستم بنویسم،خیلی گاو بنفش(مزیت رقابتی) توی ا...

اگر امروز آخرین روز عمرت باشد چه می کردی؟|به بهانه آخرین سخنرانی رندی پاش

اگر امروز آخرین روز عمرت باشد چه می کردی؟|به بهانه آخرین سخنرانی رندی پاش
اگر به شما بگویند که فقط یک سخنرانی می توانید انجام بدهید و بعد باید...