یوسف پیامبر

یوسف پیامبر
در 1660 سال پیش از میلاد مسیح فرعون مصر آمنحت سوم درگذشت. بر سر جانش...