پروتکل BGP چیست?

پروتکل BGP چیست?
پروتکل دروازه‌ای مرزی یا Border Gateway Protocol یک پروتکل مسیریابی ا...