ویرگول
ورودثبت نام

فین تک

شروع نوشتن
پست‌ها: ۹۵۰۰.نویسندگان: ۳۳۱۱
جدیدترین‌ها
پرهام جلالی·
۱ روز پیش

فناوری مالی

فناوری مالی (فینتک): انقلابی در دنیای خدمات مالیفناوری مالی، یا به اختصار فینتک، به استفاده از نوآوری‌های تکنولوژیکی برای ارائه و ارتقای خد…
فناوری مالی
فین تکخواندن ۶ دقیقه
۰
۰