خودم چند؟!

تا اینجا که عمر کرده ام هزاران مرتبه،قیمت هزاران چیز را پرسیده ام ولی یکبار قیمت خودم را نپرسیده ام. یکبار نپرسیده ام:«خودم چند؟!»

خودم چقدر می ارزم؟باید ببینم اصلاً به جایی رسیده ام که ارزیدنی و خریدنی باشم وگرنه اگر خودم را بخرم، ضرر خواهم کرد.

پس باید خودم را به آپشن های مشتری پسندی مانند نیکویی،دانایی،صداقت و آزادگی مجهر کرده و خریدنی کنم،سپس خودم را بخرم!آنوقت مطمئنم از لحظه ای که خودم را بخرم.ارزشم چند برابر خواهد شد.هر روز بر قیمتم افزوده خواهد شد.حتی این می تواند بهترین سرمایه گذاری عمرم باشد.

امّا بعد از اینکه خود مشتری پسندم را خریدم و روی خودم سرمایه گذاری کردم و ارزشم را چند برابر کردم،چه کنم؟من از اقتصاد چیزی نمی دانم ولی اینقدر می دانم که برای اینکه معامله ای،به سود ختم شود،نباید چیزی را که خریده ای_هر چقدر هم که اعلاء باشد_را تا ابد نزد خود نگهداری.پس باید خودم را بفروشم!

من خودم را ارزان نمی فروشم.بایستی به دنبال یک مشتری خوب و پر و پا قرص برای خودم بگردم.یک مشتری که جنسِ خوب را از جنسِ بد تشخیص دهد و برای جنس خوب،بهترین و بالاترین بها را بپردازد.آن هم بدون ذرهّ ای چانه زنی!

نکند حواسم پرت شود و خودِ نخریده ام را به ثمن بخس بفروشم و دیگر چیزی از خودم،ابتدا برای فروش به خودم و سپس برای فروش به یک فروشنده لایق،نماند.نکند!

سه مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-pzmtmbwldamm
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%87-b1hft56gqx7b
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF-xcopgmhlryza

حُسن ختام:دکلمه ای ماندگار از زنده یاد مهران دوستی:

https://www.aparat.com/v/sPGLp/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C