من علی بندری هستم. صاحب صدای پادکست‌های فارسی چنل‌بی و بی‌پلاس.