مترجم هستم و به تولید محتوا و سئو هم علاقه دارم. سفر، کوه نوردی و صلح رو هم دوست دارم. اینجا مقاله هایی که در وب سایت های مختلف می نویسم منتشر می کنم. برای تولید محتوا می تونید باهام در ارتباط باشید.