ویرگول برای من یه جور دفتر اینترنتی عه که خلاصه مطالعاتی که دارمو می نویسم و هردفعه اپدیت می کنم نوشته هامو...به زبان خودم می نویسم ولی اگه یه جایی به درد کسی خورد خیلی خوش حال میشم