طرفدار اینترمیلان . ناتوان در قبولی مرحله‌ی دوم آزمون‌های تیزهوشان . نفر سی‌ویکم دوره‌ی دبیرستان از ۳۵نفر . دانش‌آموخته‌ی م.سخت‌افزار دانشگاه اصفهان . دانشجوی ارشد کارآفرینی(!) دانشگاه تهران . پوچیده/