مزرعه‌ای درون جعبه سیاه بستر کشاورزی و کارآفرینی شهری است که توسط افرادی علاقه‌مند به جامعه، فناوری و عشق به محصولات محلی و واقعی ساخته شده است. با یک پردیس کشاورزی شهری از مزارع کانتینری هیدروپونیک..